2009. február 27., péntek

2009. jan.6. Blogtérre tétetik

Jézus kurzus lesz Szegeden!
Jézust megismerni az élet.
De milyen is volt az a Jézus, aki köztünk járt? Sokan mondanak sokfélét, ostobaságokat is, de van négy barát, akik jól isme­rik Őt és akik be tudják ne­künk mutatni. Ez a kurzus azért van, hogy megismerjük ezt a négy embert és hogy barátainkká legyenek: Márk, Máté, Lukács és a külön utakon járó János.
Mert ha megismerjük őket, akkor ők megismertetik velünk az ő Jézusukat. Bennük meg lehet bízni, már sokakat vittek el Jézushoz, és azok meggyógyultak.
"Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete."
(Mk 1,1)
"Amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni."
(Lk 1,3-4)
„Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között.”
(Mt 4,23)
„Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által az ő nevében életetek legyen”
(Jn 20,31)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése