2010. október 12., kedd

J4E : Márk I.

Hogy miért is Márk az első? Mert az ő evangéliuma keletkezett legkorábban.
Egyes bibliakutatók azt mondják, hogy ő az a fiú, akit szintén elfogtak, mikor Jézust, de a ruháját hátrahagyva {meztelenül} elfutott (Mk 14,51-52)
Lukács kicsit többet ír róla és Pál is emlegeti a leveleiben. Íme néhány ige, tanulmányozásra.
Apostolok cselekedetei:
12,12
Ezt elgondolva, Máriának, a Márknak is nevezett János anyjának a házához ment, ahol sokan voltak egybegyűlve, és imádkoztak.
12,24
Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul visszatértek Jeruzsálemből, miután elvégezték a szeretetszolgálatot. Jánost, akit Márknak is neveznek, magukhoz vették.
13,5
Eljutottak Szalamiszba, és hirdették Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is a szolgálatukban volt.
13,13
Azután Pál, és akik vele voltak, elhajóztak Páfoszból, és a pamfíliai Pergébe jutottak. János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe.

Kolosszei 4,10
Köszönt titeket fogolytársam, Arisztarchusz és Márk, Barnabás unokaöccse; rá vonatkozó utasításaimat már megkaptátok.
Filemon 24
és munkatársaim: Márk, Arisztarchusz, Démász és Lukács köszöntenek.
2Tim4,11
Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem.
1Pét 5,13
Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt.
Márk személyének és evangéliumának legfontosabb jellemzője, hogy számára Jézus a legnagyobb.
Az evangéliumában minden mást képes figyelmen kívül hagyni, egyedül csak Jézust láttatja, hogy beleszerethessünk. Minden más lényegtelen, földrajz, kronológia, még a nyelvtan is másodlagos számára {egyeztetés, mondatszerkesztés}.

Egy rövid, tömör evangélium, amely kiemeli Jézus tetteit!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése